به نقل گلچین نیوز : سرهنگ شاوردی از توقیف ۲۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف پیاده راه سعدی و طالقانی شهر ایلام خبر داد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سرهنگ شاوردی از توقیف ۲۱ دستگاه موتورسیکلت متخلف پیاده راه سعدی و طالقانی شهر ایلام خبر داد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز