به نقل گلچین نیوز : نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قطعه سازی را از خودروسازی مهمتر دانست و گفت: ایران می‌تواند هاب منطقه در قطعه سازی باشد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قطعه سازی را از خودروسازی مهمتر دانست و گفت: ایران می‌تواند هاب منطقه در قطعه سازی باشد.


خبرگزاری گلچین نیوز