به نقل گلچین نیوز : دادستان مرکز کهگیلویه و بويراحمد گفت: در شورای حفظ حقوق بیت المال مقرر شد هیچگونه مجوز جدیدی برای ایجاد قبرستان صادر نشود. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


دادستان مرکز کهگیلویه و بويراحمد گفت: در شورای حفظ حقوق بیت المال مقرر شد هیچگونه مجوز جدیدی برای ایجاد قبرستان صادر نشود.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز