به نقل گلچین نیوز : بیمار تصادفی که روز گذشته با بالگرد اورژانس گیلان از ماسال به رشت منتقل شده بود، جان باخت. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


بیمار تصادفی که روز گذشته با بالگرد اورژانس گیلان از ماسال به رشت منتقل شده بود، جان باخت.


خبرگزاری گلچین نیوز