به نقل گلچین نیوز : در هرمزگان حدود یک سالی است که تنها آزمایشگاه مخزن سی ان جی خودروهای دو گانه سوز تعطیل است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


در هرمزگان حدود یک سالی است که تنها آزمایشگاه مخزن سی ان جی خودروهای دو گانه سوز تعطیل است.


خبرگزاری گلچین نیوز