به نقل گلچین نیوز : سعید محمد با اشاره به اینکه لیبرال‌ها نمی‌توانند برای حل مشکلات کشور کاری کنند، گفت: مشکلات کشور با مدیریت جهادی و انقلابی قابل حل است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سعید محمد با اشاره به اینکه لیبرال‌ها نمی‌توانند برای حل مشکلات کشور کاری کنند، گفت: مشکلات کشور با مدیریت جهادی و انقلابی قابل حل است.


خبرگزاری گلچین نیوز