به نقل گلچین نیوز : سید مهدی حسینی اراک را به مقصد رفسنجان ترک کرد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سید مهدی حسینی اراک را به مقصد رفسنجان ترک کرد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز