به نقل گلچین نیوز : نامزد سیزدهمین دوره انتخابات دوره ریاست جمهوری گفت: با راه اندازی سامانه الکترونیکی ” سوده ” مدیران با نظر مستقیم مردم عزل و نصب می شوند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نامزد سیزدهمین دوره انتخابات دوره ریاست جمهوری گفت: با راه اندازی سامانه الکترونیکی ” سوده ” مدیران با نظر مستقیم مردم عزل و نصب می شوند.


خبرگزاری گلچین نیوز