به نقل گلچین نیوز : نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره رفع مشکلات استان خوزستان و اقدامات مجلس در این راستا پرداخت. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره رفع مشکلات استان خوزستان و اقدامات مجلس در این راستا پرداخت.


خبرگزاری گلچین نیوز