به نقل گلچین نیوز : مانور ترکیبی جاده، ارتفاع و درمان هلال احمر خراسان شمالی روز چهارشنبه در سایت تخصصی امداد و نجات استان برگزار شد و در پایان برنامه از داوطلبان طرح سردار شهید سلیمانی تقدیر به عمل آمد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مانور ترکیبی جاده، ارتفاع و درمان هلال احمر خراسان شمالی روز چهارشنبه در سایت تخصصی امداد و نجات استان برگزار شد و در پایان برنامه از داوطلبان طرح سردار شهید سلیمانی تقدیر به عمل آمد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز