به نقل گلچین نیوز : به علت تعمیرات گاز خانوار‌های لنگرودی به مدت ۴ ساعت قطع خواهد شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


به علت تعمیرات گاز خانوار‌های لنگرودی به مدت ۴ ساعت قطع خواهد شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز