به نقل گلچین نیوز : آیت الله دری‌نجف‌آبادی گفت: حضور گسترده مردم استان مرکزی از شروع رای گیری تاکنون جای تقدیر دارد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


آیت الله دری‌نجف‌آبادی گفت: حضور گسترده مردم استان مرکزی از شروع رای گیری تاکنون جای تقدیر دارد.


خبرگزاری گلچین نیوز