به نقل گلچین نیوز : نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از حضور در رادیو فرهنگ به سوالات مردم پاسخ داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از حضور در رادیو فرهنگ به سوالات مردم پاسخ داد.


خبرگزاری گلچین نیوز