به نقل گلچین نیوز : جواد فروغی جوان شایسته دهلرانی در رشته تیراندازی با تپانچه قهرمان المپیک توکیو شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


جواد فروغی جوان شایسته دهلرانی در رشته تیراندازی با تپانچه قهرمان المپیک توکیو شد.


خبرگزاری گلچین نیوز