به نقل گلچین نیوز : به گزارش ایرنا، قرار است کار ساخت فاز اول این مجتمع گلخانه ای به وسعت ۵۰ هکتار تا سال ۱۴۰۱ به پایان برسد. فاز دوم این گلخانه نیز پس از بهره برداری از فاز نخست به وسعت ۵۰ هکتار اجرا خواهد شد. برآورد می شود بدون احتساب هزینه های زمین، […]

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش ایرنا، قرار است کار ساخت فاز اول این مجتمع گلخانه ای به وسعت ۵۰ هکتار تا سال ۱۴۰۱ به پایان برسد.

فاز دوم این گلخانه نیز پس از بهره برداری از فاز نخست به وسعت ۵۰ هکتار اجرا خواهد شد.

برآورد می شود بدون احتساب هزینه های زمین، آب و برق هزینه احداث هر هکتار گلخانه در این مجمتع حدود ۲۵۰ میلیون ریال باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در جریان بازدید از کارگاه ساخت این طرح کشاورزی گفت: توسعه گلخانه ها با هدف صرفه جویی در مصرف آب و کاهش هزینه های تولید و ارتقای بهره وری از اهداف جدی دولت و وزارت جهاد کشاورزی به شمار می رود.

فاطمه خمسه اظهار داشت: از سرمایه گذاران واجد شرایط و دارای اهلیت برای سرمایه گذاری در حوزه گلخانه ها حمایت می کنیم.

در حال حاضر یک شهرک گلخانه ای دولتی و سه مجتمع گلخانه ای خصوص در استان قزوین در دست احداث هستند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز