به نقل گلچین نیوز : علی دهکردی، فیلم سینمایی «خوشه‌های خشم»، ساخته جان فورد را برای نابینایان توضیح‌دار کرد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


علی دهکردی، فیلم سینمایی «خوشه‌های خشم»، ساخته جان فورد را برای نابینایان توضیح‌دار کرد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز