به نقل گلچین نیوز : در استان مرکزی روزانه حداقل به ۱۲۰ تن مرغ نیاز داریم و اگر همه روزها به این میزان تحویل ما بشود کمبودی به وجود نخواهد آمد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


در استان مرکزی روزانه حداقل به ۱۲۰ تن مرغ نیاز داریم و اگر همه روزها به این میزان تحویل ما بشود کمبودی به وجود نخواهد آمد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز