به نقل گلچین نیوز : رخشانی مهر گفت: عبور از پیک بار برق نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم و همراهی مردم و مسئولان است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رخشانی مهر گفت: عبور از پیک بار برق نیازمند برنامه ریزی دقیق و منسجم و همراهی مردم و مسئولان است.


خبرگزاری گلچین نیوز