به نقل گلچین نیوز : عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی محدود کننده فضای مجازی نیست بلکه این طرح حق مالکیت معنوی اثرات تولید شده را به رسمیت می‌شناسد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی محدود کننده فضای مجازی نیست بلکه این طرح حق مالکیت معنوی اثرات تولید شده را به رسمیت می‌شناسد.


خبرگزاری گلچین نیوز