به نقل گلچین نیوز : استاندار لرستان گفت:معادن از ظرفیت‌های مهم استان است که برای بهره وری نیازمند مطالعه و توجه هر چه بیشتر است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


استاندار لرستان گفت:معادن از ظرفیت‌های مهم استان است که برای بهره وری نیازمند مطالعه و توجه هر چه بیشتر است.


خبرگزاری گلچین نیوز