به نقل گلچین نیوز : محمد رهبری نماینده گیلانی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر کشورمان گام نخست خود را در المپیک با پیروزی آغاز کرد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


محمد رهبری نماینده گیلانی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر کشورمان گام نخست خود را در المپیک با پیروزی آغاز کرد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز