به نقل گلچین نیوز : مدیرکل استاندارد لرستان گفت: ۱۴ گواهینامه انطباق معیار مصرف، امسال برای واحد‌های تولیدی انرژی بر استان صادر شده است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرکل استاندارد لرستان گفت: ۱۴ گواهینامه انطباق معیار مصرف، امسال برای واحد‌های تولیدی انرژی بر استان صادر شده است.


خبرگزاری گلچین نیوز