به نقل گلچین نیوز : به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از استان اردبیل، سردار اسماعیلی در جلسه مدیریت بحران این شرکت با اعلام این خبر اظهار داشت: کارشناسان امور HSE با صدور مجوز برای انجام کارها درصدد حذف و کاهش خطرات ناشی از فعالیتهای مختلف کاری و عملیاتی می باشند و بدین منظور شرایط عملیاتی را […]

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از استان اردبیل، سردار اسماعیلی در جلسه مدیریت بحران این شرکت با اعلام این خبر اظهار داشت: کارشناسان امور HSE با صدور مجوز برای انجام کارها درصدد حذف و کاهش خطرات ناشی از فعالیتهای مختلف کاری و عملیاتی می باشند و بدین منظور شرایط عملیاتی را چک کرده ، الزامات ایمنی محیط کار را فراهم نموده و نسبت به حذف پتانسیل های حادثه ساز اقدام می نمایند که بحمدالله تأثیر این فرآیند و صدور پرمیت برای انجام کارها را می توان در افزایش ضریب ایمنی و کاهش ضریب شدت و تکرار حوادث در سال گذشته در این شرکت مشاهده کرد.

این مقام مسئول چک نمودن شرایط عملیاتی ، ایجاد و کنترل شرایط محیط کار از لحاظ الزامات ایمنی و حذف پتانسیل های حادثه ساز را از پیامدهای صدور مجوز برای انجام فعالیتها عنوان نمود و ادامه داد: در محیط های کاری و عملیاتی با انجام فرآیند ارزشیابی ریسک ناشی از یک خطر و با در نظر گرفتن کفایت کنترل های موجود و تصمیم گیری در خصوص قابل قبول بودن یا نبودن ریسک توانسته ایم تا حدود قابل قبولی شرایط ایمنی در محیط کار را فراهم نماییم.

اسماعیلی تهیه و استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی با کیفیت بالا و رعایت اصول ایمنی مربوطه را بسیار تاثیرگذار خواند و تصریح نمود و گفت: از مجموع ۵۷۵۱ مجوز صادر شده طی سال گذشته ، تعداد ۶۵۶ مورد مجوز مربوط به عملیات تاین و تزریق گاز و هات تپ ، تعداد ۵۱۶ مورد مجوز مربوط به فعالیت های ورود به حوضچه ، تعداد ۳۹۴۰ مورد مجوز مربوط به فعالیتهای پرتو نگاری و تعداد ۶۳۹ مورد مجوز مربوط به سایر فعالیتهای انجام شده می باشد.

گفتنی است در استان اردبیل طی سال گذشته به ۶۲ روستا گازرسانی شده و بیش از ۲۶۸ کیلومتر شبکه گذاری شده است.

۴۶


خبرگزاری گلچین نیوز