به نقل گلچین نیوز : نماینده ارامنه تهران در مجلس در مجمع بین المجالس مسیحیان ارتدوکس گفت: صدای واحد در ایران نشان ‌دهنده اراده جدی بر روی اصول و منافع ملی است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نماینده ارامنه تهران در مجلس در مجمع بین المجالس مسیحیان ارتدوکس گفت: صدای واحد در ایران نشان ‌دهنده اراده جدی بر روی اصول و منافع ملی است.


خبرگزاری گلچین نیوز