به نقل گلچین نیوز : بر اساس ظرفیت واحدهای مرغ مادر گوشتی استان سالانه تا ۲۷ میلیون تخم مرغ نطفه‌دار که قابلیت تبدیل به جوجه یک‌روزه گوشتی را دارد در استان تولید می‌شود. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


بر اساس ظرفیت واحدهای مرغ مادر گوشتی استان سالانه تا ۲۷ میلیون تخم مرغ نطفه‌دار که قابلیت تبدیل به جوجه یک‌روزه گوشتی را دارد در استان تولید می‌شود.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز