به نقل گلچین نیوز : معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل گفت: شورای امنیت رژیم صهیونیستی را وادار کند جنایات خود علیه فلسطینی ها را فوراً متوقف کند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل گفت: شورای امنیت رژیم صهیونیستی را وادار کند جنایات خود علیه فلسطینی ها را فوراً متوقف کند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز