به نقل گلچین نیوز : سرپرست تیم فوتبال شهید قندی یزد از تقابل این تیم برابر شهرداری ماهشهر خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


سرپرست تیم فوتبال شهید قندی یزد از تقابل این تیم برابر شهرداری ماهشهر خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز