به نقل گلچین نیوز : مدیر کل انتقال خون استان یزد، از شرکت هموطنان زرتشتی در طرح همدلی خبر داد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیر کل انتقال خون استان یزد، از شرکت هموطنان زرتشتی در طرح همدلی خبر داد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز