به نقل گلچین نیوز : دبیر جبهه پایداری در لرستان گفت: مشارکت و انتخاب صحیح مردم در انتخابات سبب استحکام بخشی نظام و انقلاب می‌شود خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


دبیر جبهه پایداری در لرستان گفت: مشارکت و انتخاب صحیح مردم در انتخابات سبب استحکام بخشی نظام و انقلاب می‌شود


خبرگزاری گلچین نیوز