به نقل گلچین نیوز : نوذری گفت: سلامت مردم و مشارکت حداکثری در انتخابات دو اصل مهم و اساسی در ایام پیش رو هستند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نوذری گفت: سلامت مردم و مشارکت حداکثری در انتخابات دو اصل مهم و اساسی در ایام پیش رو هستند.


خبرگزاری گلچین نیوز