به نقل گلچین نیوز : مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: سد کمندان ازنا خاکی با هسته رسی است که با ساخت ۴هزار و ۳۰۰هکتار زمین کشاورزی آبی می‌شود. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: سد کمندان ازنا خاکی با هسته رسی است که با ساخت ۴هزار و ۳۰۰هکتار زمین کشاورزی آبی می‌شود.


خبرگزاری گلچین نیوز