به نقل گلچین نیوز : دبیر اجرایی رویداد ساری ۲۰۲۲ از تغییر چهره مرکز مازندران تا پایان سال آینده خبر داد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


دبیر اجرایی رویداد ساری ۲۰۲۲ از تغییر چهره مرکز مازندران تا پایان سال آینده خبر داد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز