به نقل گلچین نیوز : به گزارش خبرآنلاین، دکتر رسول جعفریان، مورخ و استاد تاریخ دانشگاه تهران، دیروز از درگذشت برادر گرامی اش خبر داد. وی در توئیتی نوشت:   خبرآنلاین ضمن تسلیت به ایشان و همه اعضاء خانواده، برای این محقق برجسته آرزوی سلامتی دارد. /۶۲۶۲ خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش خبرآنلاین، دکتر رسول جعفریان، مورخ و استاد تاریخ دانشگاه تهران، دیروز از درگذشت برادر گرامی اش خبر داد. وی در توئیتی نوشت: 
 

رسول جعفریان داغدار شد

خبرآنلاین ضمن تسلیت به ایشان و همه اعضاء خانواده، برای این محقق برجسته آرزوی سلامتی دارد.

/۶۲۶۲


خبرگزاری گلچین نیوز