به نقل گلچین نیوز : اهالی یکی از روستا‌های بابل بنا به رسمی دیرینه پس از پایان آبیاری شالیزارهایشان، مراسم جالبی برگزار می‌کنند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


اهالی یکی از روستا‌های بابل بنا به رسمی دیرینه پس از پایان آبیاری شالیزارهایشان، مراسم جالبی برگزار می‌کنند.


خبرگزاری گلچین نیوز