به نقل گلچین نیوز : مدیرعامل شرکت گاز استان یزد از راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی متن باز Mapstore در این شرکت خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیرعامل شرکت گاز استان یزد از راه اندازی سامانه اطلاعات مکانی متن باز Mapstore در این شرکت خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز