به نقل گلچین نیوز : ۱۵ هزار داوطلب گیلانی گروه‌های انسانی و ریاضی و فنی امروز با هم رقابت کردند. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


۱۵ هزار داوطلب گیلانی گروه‌های انسانی و ریاضی و فنی امروز با هم رقابت کردند.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز