به نقل گلچین نیوز : در راستای تمکین به قوانین ستاد پیشگیری از بیماری کرونا،دومین خاکسپاری شبانه در کهگیلویه و بویراحمد در روستای قلعه دختر دشمن زیاری صورت گرفت. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


در راستای تمکین به قوانین ستاد پیشگیری از بیماری کرونا،دومین خاکسپاری شبانه در کهگیلویه و بویراحمد در روستای قلعه دختر دشمن زیاری صورت گرفت.


خبرگزاری گلچین نیوز