به نقل گلچین نیوز : دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه روحانی گزارش واقع گرایانه‌ای از عملکرد ۸ سال گذشته به ملت ارائه دهد، گفت: دولت به دلیل قصور‌ها و خطا‌ها از مردم عذرخواهی کند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه روحانی گزارش واقع گرایانه‌ای از عملکرد ۸ سال گذشته به ملت ارائه دهد، گفت: دولت به دلیل قصور‌ها و خطا‌ها از مردم عذرخواهی کند.


خبرگزاری گلچین نیوز