به نقل گلچین نیوز : امکان ثبت نام برای متقاضیان مسکن ملی در چهار شهر میناب، سیریک، چارک و شهر جدید علوی بندرعباس برای سرپرستان خانوار از امروز فراهم شد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


امکان ثبت نام برای متقاضیان مسکن ملی در چهار شهر میناب، سیریک، چارک و شهر جدید علوی بندرعباس برای سرپرستان خانوار از امروز فراهم شد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز