به نقل گلچین نیوز : رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام از ورود سامانه گرمای شدید به استان خبر داد و گفت: دهلران گرم‌ترین شهر کشور است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس گروه پیش بینی هواشناسی ایلام از ورود سامانه گرمای شدید به استان خبر داد و گفت: دهلران گرم‌ترین شهر کشور است.


خبرگزاری گلچین نیوز