به نقل گلچین نیوز : به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی استاندار خوزستان، بخش دهدز از شهرستان ایذه، به شهرستان دز پارت با مرکزیت دهدز (و از ترکیب دو بخش مرکزی و قارون) تبدیل شد. وی افزود: همچنین در اقدام دیگری شهر […]

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجاتی عصر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام شده از سوی استاندار خوزستان، بخش دهدز از شهرستان ایذه، به شهرستان دز پارت با مرکزیت دهدز (و از ترکیب دو بخش مرکزی و قارون) تبدیل شد.

وی افزود: همچنین در اقدام دیگری شهر قلعه تل به مرکزیت قلعه تل و از ترکیب دهستان بارانگرد، به بخش تبدیل شد.


خبرگزاری گلچین نیوز