به نقل گلچین نیوز : شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی از مردم دعوت کرد فردا در تجمع ضد صهیونیستی در اراک شرکت کنند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی از مردم دعوت کرد فردا در تجمع ضد صهیونیستی در اراک شرکت کنند.


خبرگزاری گلچین نیوز