به نقل گلچین نیوز : نماینده آستارا در مجلس در بازدید از بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان گفت: در بهره برداری از این بیمارستان غفلت شده است. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


نماینده آستارا در مجلس در بازدید از بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان گفت: در بهره برداری از این بیمارستان غفلت شده است.


خبرگزاری گلچین نیوز