به نقل گلچین نیوز : مدیر کل منابع طبیعی گلستان از ورود بالگرد برای سرعت بخشی به عملیات مهار آتش در جهان نما خبر داد. [ad_2] خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


مدیر کل منابع طبیعی گلستان از ورود بالگرد برای سرعت بخشی به عملیات مهار آتش در جهان نما خبر داد.

[ad_2]
خبرگزاری گلچین نیوز