به نقل گلچین نیوز : استاندار گلستان در رابطه با جمع بندی شمارش آرای انتخابات توضیحاتی ارائه داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


استاندار گلستان در رابطه با جمع بندی شمارش آرای انتخابات توضیحاتی ارائه داد.


خبرگزاری گلچین نیوز