به نقل گلچین نیوز : گلدهی سوسن چلچراغ در داماش رودبار این روزها جلوه خاصی به این منطقه بخشیده و چشم هر بیننده ای را خیره می کند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


گلدهی سوسن چلچراغ در داماش رودبار این روزها جلوه خاصی به این منطقه بخشیده و چشم هر بیننده ای را خیره می کند.


خبرگزاری گلچین نیوز