به نقل گلچین نیوز : جدول قطع برق شهر‌های مازندران در روز سه شنبه ۱۸ ماه ۱۴۰۰ منتشر شد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


جدول قطع برق شهر‌های مازندران در روز سه شنبه ۱۸ ماه ۱۴۰۰ منتشر شد.


خبرگزاری گلچین نیوز