به نقل گلچین نیوز : رئیس ستاد انتخابات کشور از پایان زمان ثبت نام از داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: در پایان ۵ روز ثبت‌نام تعداد ۵۹۲ نفر داوطلب حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


رئیس ستاد انتخابات کشور از پایان زمان ثبت نام از داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و گفت: در پایان ۵ روز ثبت‌نام تعداد ۵۹۲ نفر داوطلب حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شدند.


خبرگزاری گلچین نیوز