به نقل گلچین نیوز : معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی گلستان از برداشت ۷۵۰ تن سیاه دانه از مزارع استان خبر داد. خبرگزاری گلچین نیوز

به نقل گلچین نیوز :


معاون مدیریت باغبانی جهاد کشاورزی گلستان از برداشت ۷۵۰ تن سیاه دانه از مزارع استان خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز