به نقل گلچین نیوز : به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح یکشنبه در همایش عملیات رسانه‌ای انتخاباتی استان بوشهر اظهار داشت: امید افزایی و رعایت کامل بی طرفی سیاست رسانه ملی در ویژه برنامه‌های انتخاباتی است. وی از پخش زنده انتخابات از ۳۰ نقطه استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: هفت مرحله […]

به نقل گلچین نیوز :

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح یکشنبه در همایش عملیات رسانه‌ای انتخاباتی استان بوشهر اظهار داشت: امید افزایی و رعایت کامل بی طرفی سیاست رسانه ملی در ویژه برنامه‌های انتخاباتی است.

وی از پخش زنده انتخابات از ۳۰ نقطه استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: هفت مرحله عملیات رسانه‌ای انتخاباتی در صدا و سیمای مرکز بوشهر تدوین شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر بیان کرد: برنامه کشتی انتخابات با استقرار یک فروند کشتی در ساحل بوشهر و برنامه زیر پرچم ویژه انتخابات تهیه و پخش می‌شود.

وی از تهیه ۷۲ هزار دقیقه برنامه انتخاباتی رادیو و تلویزیونی شامل ۴۰ هزار دقیقه برنامه رادیویی، ۳۰ هزار دقیقه برنامه تلویزیونی و دو هزار دقیقه برنامه خبر و فضای مجازی در صدا و سیمای مرکز بوشهر خبر داد.


خبرگزاری گلچین نیوز